Salgs- og handelsbetingelser

Generelle salgs- og handelsbetingelser for Cultural World Programs.

Betingelserne nedenfor er gældende ved tilmelding til Cultural World Programs.

 1. Tilmelding og betaling

Når du indbetaler depositum, betragtes tidspunktet for indbetaling af depositum som aftaleindgåelse med Cultural World Programs samt en accept af alle fremtidige betalinger og inkluderede ydelser.
Betalingsfrist for programafgift vil fremgå af din faktura.
I forbindelse med aftaleindgåelse, bør du kontrollere at for- og efternavn på din tilmelding samt faktura står nøjagtigt som i dit pas. Er dette ikke tilfældet skal du kontakte Cultural World Programs med det samme.
Cultural World Programs er kun bundet af faktura og priser indtil den angivne frist på fakturaen. Overskrides fristen kan der forekomme ændringer i pris.

 1. Priser

Cultural World Programs kan forhøje den aftalte pris på pakkerejsen under de i Lov om Pakkerejser §13 anførte årsager.
Ændringer af sådan en art kan kun forekomme mere end 20 dage før afrejse.
Priseksempel: Pris USD 500 til kurs 6,8 = 3.400 kr. Ny kurs: 7,5. Nypris: 3.750 kr.

 1. Rejsedokumenter

Du vil efter booking og indbetaling af programafgift modtage information og dokumenter omkring programmet. Dette fremsendes via mail.

 1. Visum, opholdstilladelse og vaccinationer

Vi henviser til at du selv er ansvarlig for, at alle ind-, ud- og transitrejseformaliteter, herunder visa/opholdstilladelse, pas og vaccinationer er i orden. På rejser uden for EU-lande skal pas normalt være gyldige minimum 6 måneder efter hjemkomstdato. Visum/opholdstilladelse kan være påkrævet ved mellemlandinger i visse lande. Visum/opholdstilladelse skal være i orden inden afrejse, og skal kunne dokumenteres allerede ved afrejsen fra lufthavnen i Danmark. Derudover henviser vi til Udenrigsministeriet på www.um.dk samt www.sikkerrejse.dk for information om vaccinationer.

 1. Rejseforsikringer

Det er den rejsendes ansvar at tegne en rejseforsikring, der gælder i det pågældende land samt under hele opholdet i udlandet. I henhold til dansk lovgivning er Cultural World Programs pålagt at oplyse alle rejsende, at den almindelige danske sygesikring ikke dækker rejser uden for Danmark, Færøerne og Grønland.

Cultural World Programs kan give dig et tilbud på en rejseforsikring, samt rådgive dig i hvilken rejseforsikring du skal have så dækningen stemmer overens med rejsens mål og varighed.

Vær opmærksom på at forlænge din forsikring hvis du vælger at forlænge rejsen ud over forsikringens dækningsperiode.

 1. Sygeafbestillingsforsikring

Der er mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring som vil træde i kraft hvis den rejsende ved Cultural World Programs bliver forhindret i at deltage i programmet grundet sygdom. Denne koster 5% af rejsens totalpris og skal indbetales sammen med programafgiften.

 1. Pakkerejser

En pakkerejse er en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de er udbudt samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning som:

 • Transport
 • Indkvartering
 • Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.
 1. Ændring/afbestilling

Ændring af programmet samt afbestilling kan ske op til 60 dage før afrejse. Ved afbestilling beholder Cultural World Programs det indbetalte depositum men tilbagebetaler programafgiften. Ændringer i bestillingen kan ikke garanteres ved mindre end 60 dage før afrejse. Ved afbestilling af programmet 60-30 dage før afrejse mistes 50% af programafgiften. Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejse refunderes pengene ikke.

 1. Afbrydelse af ophold

Vælger du at afbryde dit ophold før slutdatoen refunderes du ikke for den ubenyttede del af rejsen - hverken helt eller delvist.

 1. Kundens pligter

Det er den rejsendes ansvar, at oplysninger givet til Cultural World Programs er korrekte. Ukorrekte oplysninger kan medføre afvisning. Du bærer selv ansvaret for de følger og evt. omkostninger, ukorrekte oplysninger kan medføre.

Hvis du ikke kan gennemføre rejsen pga. ugyldigt pas, manglende visum, vaccinationer eller andre påkrævede dokumenter, vil du ikke få en refundering eller kompensation ligesom Cultural World Programs ikke kan blive draget til ansvar for eventuelle meromkostninger.

Samme regel gælder ved bortvisning pga. overtrædelse af regler ved programmerne.

Alle fremsendte eller på anden vis medfølgende dokumenter som relaterer sig til programmet er personlige, og kan ikke overdrages til andre.

 1. Samarbejdspartner

Cultural World Programs samarbejdspartner er The Green Lion/ The Greenway.

 1. Reklamation

Hvis der konstateres en mangel efter programmets begyndelse, undervejs eller på rejsemålet skal den rejsende straks tage kontakt til Cultural World Programs eller The Green Lion. Hvis The Green Lion ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for Cultural World Programs. Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret på stedet. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen jf. Lov om Pakkerejsers §26. Sker en sådan reklamation ikke, vil den rejsende miste sin ret til, at påberåbe manglen med henblik på eventuel kompensation/refusion, jf. Lov om Pakkerejsers §26, 2. punkt.

Ønsker du af klage til Cultural World Programs efter endt rejse skal dette ske senest 6 uger efter hjemkomst.

 1. Klageinstans Pakkerejser

Hvis der ikke kan opnås enighed med Cultural World Programs, kan den rejsende indgive en klage hos Pakkerejseankenævnet eller hos The European Commission’s Online Dispute Resolution.

 1. Tavshedspligt og persondata

Cultural World Programs har tavshedspligt om kundens rejse. Det er derfor den rejsendes opgave at oplyse alt om rejsen til dem den rejsende ønsker skal vide det. Ingen andre end den rejsende vil få oplysninger om rejsen og programmet.

Persondata videregives kun til The Green Lion ved bestilling af program. Data om den rejsende videregives ikke til andre uden samtykke fra den rejsende først.

Den rejsendes persondata bliver kun opbevaret så længe det er nødvendigt at have kontakt med den rejsende.